Pracownicy

Burmistrz
Jacek Danieluk

E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">burmistrz@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 20

Sekretarz
Józef Paderewski
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">jpaderewski@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 21

Skarbnik
Gabriel Barabasz
E-mail : Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">gbarabasz@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 18

insp. ds. księgowości budżetowej
Marzena Michalczuk
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">mmichalczuk@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 24

insp. ds. księgowości budżetowej
Jolanta Dawidziuk
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">jdawidziuk@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 24

insp. ds. księgowości budżetowej
Wioleta Jachimska
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">wjachimska@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 24

insp. ds. podatków i opłat lokalnych
Ireneusz Hurman
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">ihurman@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 12

insp. ds. podatków i opłat lokalnych
Agnieszka Marczuk
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">amarczuk@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 12

insp. ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
Józef Juszczuk
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">jjuszczuk@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 14

podinsp. ds. realizacji inwestycji
Tadeusz Moździerz
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">tmozdzierz@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 27

insp. ds. zamówień publicznych i przetargów
Anna Łukasik
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">alukasik@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 27

referent ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej oraz zamówień publicznych i przetargów
Beata Niedźwiedź
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">bniedzwiedz@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 27

insp. ds. geodezji i gosp. nieruchomościami
Tadeusz Malicki
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">tmalicki@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 16

insp. ds. gosp. przestrzennej
Wanda Bandura
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">wbandura@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 16

insp. ds. księgowości opłat za gosp. odpadami komunalnymi
Elżbieta Jurek
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">ejurek@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 17

insp. ds. spraw kancelarii, kadr i obsługi organów samorządowych
Agnieszka Łukasiak
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">um@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 22

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Rafał Miszczuk
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">rmiszczuk@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 26

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Piotr Zaręba
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">pzareba@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 17

insp. ds. funduszy unijnych i oświaty
Zofia Pikuła
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">zpikula@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 15

specjalista ds. dróg i mostów
Tadeusz Jawtoszuk
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">tjawtoszuk@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 14

insp. obsługi kasowej i księgowości budżetowej
Dorota Juśkiewicz
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">djuskiewicz@terespol.pl
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 13

operator xero i centrala telefoniczna
Waldemar Bujalski
tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30 wew. 11
E-mail: Bullet11 <SPAN STYLE="font-family: Arial, Georgia; color: #000000; font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none" onMouseOver = "this.style.color = '#FF0033';" onMouseOut = "this.style.color = '#000000'">wbujalski@terespol.pl


    25840  odsłon