Witaj Gość

Data

TABLICA


Menu Główne

Teren na SPRZEDAŻ !


Budynek na sprzedaż!


INFORMACJA

ŚDM 2016
500plus

do POBRANIA
HARMONOGRAM 2018

Nowe zasady gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce.


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu


REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH - HELPDESK

****************** REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

****************** FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

****************** HARMONOGRAM SZKOLEŃ

******************


Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016r.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi.

Informacja o Konsultacjach

Informacja o wyniku konsultacji


ZARZĄDZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA MIASTA TERESPOL z dnia 27 lutego 2018r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Terespol w 2018 roku.

INWESTYCJE UNIJNE
RPO WL
Kanalizacja
Przebudowa szkoły
Rewitalizacja
EFS
Skuteczne NGO
Inwestycja w ucznia
SOLARY
informacje ogólne


Miejski Ośrodek Kultury

KP GRANICA TERESPOL

Napisz do Administratorów
Wyslij wiadomość
Napisz co chciałbyś zobaczyć na stronie Urzędu Miasta

Napisz do Burmistrza
Wyslij wiadomość do Burmistrza

licznik odwiedzin

Logowanie

 Nazwa użytkownika

 Hasło

 Zapamiętaj mnie


Jeszcze nie masz u nas konta? Możesz je założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał dostęp do takich opcji jak: zarządzanie wyglądem strony, konfiguracja komentarzy oraz wysyłanie podpisanych tekstów.


 Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę

Przebudowa Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w TerespoluWażne linki
www.rpo.lubelskie.pl
www.europa.eu.int

24 sierpnia 2010 r. o dofinansowanie projektu „ Przebudowa Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura społeczna i sportowa. Łączna wartość inwestycji to 2 011 880,02 zł wartość dofinansowania stanowi 80 % warności inwestycji i wynosi 1 609 504,00 zł Planowany termin zakończenia inwestycji maj 2011 roku.
--------------------------------------------------------------------------
Przebudowa Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu
10 maja 2010r. została podpisana umowa z firmą „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na „Przebudowę Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu” współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 Działania 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 011 880,02 zł. Kwota dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu co stanowi kwotę dofinansowania 1 609 505, 00 zł.
Przedsięwzięcie polegające na „przebudowie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu będzie obejmowało istniejący budynek szkoły wraz z dostosowaniem sal lekcyjnych oraz sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. Planowane prace to: termomodernizacja polegała będzie na wykonaniu izolacji budynku oraz izolacji ścian nadziemia. Docieplenie ścian zewnętrznych wykonane będzie w bezspoinowym systemie ocieplenia (metoda lekko mokra) poprzez mocowanie izolacji termicznej z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojnej oraz wyprawy tynkarskiej. Z zewnątrz wykonany zostanie tynk cienkowarstwowy z masy akrylowej. Cokół wykonany będzie masą dekoracyjną. Izolacja ścian poniżej poziomu terenu będzie polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych piwnic w gruncie oraz ścian fundamentowych. Docieplenie stropodachu wykonane będzie metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej. Po ułożeniu wełny, otwory technologiczne będą zadekowane płytami żelbetowymi wylewanymi na mokro. Docieplenie Sali gimnastycznej wykonane będzie poprzez zdjęcie istniejącego pokrycia z papy, a następnie ułożenie na istniejącym stropie płyt styropianowych. Po ułożeniu izolacji wykonana zostanie nowa warstwa pokrycia papy termozgrzewalnej na bazie włókniny poliestrowej na podkładzie z papy podkładowej zgrzewalnej. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa zewnętrzna na elementy energooszczędne z profili aluminiowych uszczelnionych. Zostaną wymienione okna na okna z szybą zespoloną jedno lub wielokomorową, szkloną szkłem niskoemisyjnym z nawiewnikami higrosterowalnymi dwustrumieniowymi. W oknach niepodlegających wymianie będą zamontowane w ramach nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe. Obróbki blacharskie wykonane będą z blachy stalowej powlekanej powłoką poliestrową. Zamontowane zostaną rynny dachowe oraz rury spustowe. Wyremontowane zostaną wejścia do budynku szkoły i schody zewnętrzne, na schodach zostanie ułożona okładzina z terakoty mrozoodpornej. Wykonane zostaną platformy schodowe oraz pochylnia z nowym wejściem dla osób niepełnosprawnych. Przebudowana zostanie kotłownia centralnego ogrzewania Instalacja c. o. wsparta będzie dwoma kompletami kolektorów słonecznych (2 kpl x 5 szt.) wyposażonymi w zasobniki ciepłej wody użytkowej (2 szt x 500 l) Obecnie system grzewczy c. o. pochłania ogromne ilości paliwa w postaci węgla kamiennego sortyment kostka I. Roczne zużycie paliwa szacuje się na ok. 180 000 kg/rok. Po dokonaniu modernizacji kotłowni oraz dokonaniu prac termomodernizacyjnych, zapotrzebowanie na paliwo powinno wynieść ok. 70 000 kg. Dodatkowo zmieniony zostanie rodzaj stosowanego paliwa na węgiel sortyment eko-groszek. Dzięki tym rozwiązaniom, zmniejszeniu ulegnie zużycie paliwa do ogrzewania budynku, zmaleje emisja pyłów i gazów (min. CO2) emitowanych do powietrza, znacząco zmaleje ilość powstającego odpadu procesu spalania w postaci popiołu paleniskowego. Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej w postaci promieniowania słonecznego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zmniejszeniu ulegnie zużycie energii elektrycznej.
Zmodernizowana zostanie stołówka szkolna wraz z jadalnią .Prace będą polegały na rozszerzeniu technologii stołówki szkolnej oraz odnowieniu pomieszczeń i instalacji po byłej kuchni i jej zapleczu.
---------------------------------------------------------------------------------------
Pozyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013, działanie Infrastruktura szkolna i sportowa. W pierwszej połowie 2010 r. rozpoczęły się prace remontowe Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu. Naszym celem jest zmiana wizerunku szkoły poprzez docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę c.o., kotłowni i instalacji elektrycznej oraz likwidację barier architektonicznych i przystosowaniem pomieszczeń szkolnych dla osób niepełnosprawnych. Wartość zadania wynosi 2 mln zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec kwietnia 2011 roku.
------------------------------------------------------------------------------------------
REMONTY SZKÓŁ W TERESPOLU ZA UNIJNE PIENIĄDZE, REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH Nr1 w TERESPOLU
Miasto Terespol kontynuuje rozpoczęte prace remontowe w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu w ramach RPO WL na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na dzień dzisiejszy postęp prac przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonano elewację budynku szkoły, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, częściowo wymieniono instalację elektryczną. Przebudowano kotłownię wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Obecnie najważniejszą sprawą jest wykonanie izolacji cieplnej stropodachu, której Wykonawca robót jest w trakcie realizacji.
Przewidywany termin zakończenia prac remontowych jest ustalony na dzień 30 kwietnia 2011r.
---------------------------------------------------------------------------
PRACE REMONTOWE -ZSP Nr1
Prace remontowe w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu w ramach RPO WL na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dobiegają końca. Na dzień dzisiejszy postęp prac przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonano elewację budynku szkoły, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację elektryczną, przebudowano kotłownię wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Wykonano izolację cieplną stropodachu. Kontynuowane są roboty posadzkowe, przebudowano stołówkę. Pierwotna wersja opiewała na cyklinowanie i lakierowanie parkietu, po przeprowadzeniu prób szlifowania parkietu okazało się, iż bardziej korzystną będzie zamiana na położenie w salach lekcyjnych wykładzin PCV Gamrat – Specjal 43 Plus. Poza tym zaletą wykładziny jest odporność na duże natężenie ruchu, odporność na zabrudzenia i na działania mikroorganizmów (bakterii i grzybów), brak lub wielokrotnie mniejsze od lakierów wydzielanie czynników toksycznych i alergenotwórczych, co dla budynku szkoły a zwłaszcza przebywających w nim dzieci jest bardzo istotne. Termin zakończenia prac remontowych jest ustalony na dzień 30 kwietnia 2011r.
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 maja br. zakończona została inwestycja Przebudowy Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu. W ramach projektu między innymi wymieniona został zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa, budynek został ocieplony zaczynając od fundamentów po naprawę dachu. Wymieniona została instalacja elektryczna, sanitarna i instalacje centralnego ogrzewania wraz z kotłownią. Dodatkowo w klasach lekcyjnych parkiet został wymieniony na nowoczesną wykładzinę. Wprowadzone zostały udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dostosowane zostały łazienki i zamontowane windy i zamontowany podest. Wyremontowana została kuchnia. W ramach projektu zakupiony został sprzęt sportowy i 10 komputerów. We wrześniu uczniowie rozpoczną naukę w szkole na miarę XXI wieku. Inwestycja Przebudowy Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu współfinansowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość inwestycji 2 076 807,03 w tym kwota dofinansowania 1 607 264,00.br>
---------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA O PROJEKCIE REALIZOWANYM W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W TERESPOLU

Od 01.08.2011r. Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu realizuje projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Terespol", beneficjentem jest Gmina Miasto Terespol w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 131 uczniów z klas I-III w ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2011/2012.
W ramach projektu będą realizowane następujące zajęcia dodatkowe:

1)zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - zajęcia dla 5 uczniów, którzy będą doskonalić umiejętność czytania i pisania,

2)zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych -zajęcia dla 5 uczniów mających trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych,

3)zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- zajęcia dla 10 uczniów z wadą wymowy,

4)zajęcia dla dzieci z wadami postawy- zajęcia dla 45 uczniów z wadą postawy,

5)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych- zajęcia dla 18 uczniów, którzy będą rozwijać umiejętność logicznego myślenia , sprawność rachunkową oraz zgłębiać wiedzę przyrodniczą poprzez prowadzenie obserwacji, swoją wiedzę wzbogacą na wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernik,

6)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie i aktorsko-zajęcia dla 28 uczniów, którzy będą rozwijać swoje zdolności muzyczne, aktorskie i recytatorskie oraz wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym na przedstawienie teatralne do Lublina,

7)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie- zajęcia dla 20 uczniów, którzy będą rozwijać swoje zdolności plastyczne oraz wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Lublina, gdzie zwiedzą zamek i będą uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym,

Projekt jest adresowany do uczniów klas I-III uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


    11314  odsłon

Strona wygenerowana w 0.107572 sekund